Best. Lucky Star OP Rendition. Evar.

aimai 3(sann) senchi sorya punit­teko­tokai? chot­su!
rap­pin­gu ga sei­fuku dax­axa furitte kotanai pu
gan­bac­cha yac­cha­c­cha
son­tokya-cchi & Release gyot­su
ase (Fuu) ase (Fuu) no tan­i­ma ni Dar­lin’ dar­lin’ F R E E Z E!!

nankadaru- nankaderu-
aishiteru- are ikko ga chi­gat­terun­ru-
nayam­in­bou- koutet­sub­ou-
oish­in­bo- i‑kagen ni shi­na­sai

ton­det­ta aitu no hoteru kara­da tte
iwayu­ru futu- no onyanoko
odor­oi­ta atashidake? tonkot­su hari­g­ane okawari dada­da

BON-BON o‑endann
Le’s get! cheri- pai
RAN-RAN kange-kai
Look up! sense-shonn
hai! sonzaikan..shouwakusei
butukat­te toke­mashita bo-zenn
ooi­ni utat­te shiren­zya-

mot­teike!
saigo­ni warac­cha­uno­ha atashino­hazu
se-ra-fuku­daka­radesu ketur­onn
getuy­oubi nanoni!
kigenn waru­ino dousu­ruyo?
natu­fuku­ga iin­odesu kya? wa! ii

sekkinn 3 piku­to suru­made tte chu-cho­da yann
gan­bat­te harikitte My Dar­lin’ dar­lin’ P L E A S E !!

moria­gari- moris­agari-
koishi­tari- mada nais­honi shi­toite rin­ri-
amaen­bo- youzinnbo-
tuush­in­bo- cho-shikoite gyoku­sai

fun­det­ta ait­su ni koyu­bi itai tte
ooge­sa chi­ra-ri kuro ni-hai
zettaizyann ryouik­izyann? namaashi tsu­rupi­ka onedari dada­da

MON-MON mo-soudenn
Let’s go! paru shin­denn
YAI-YAI so-rann bushi
Whay’s up? ten­pute-shonn
oi! soushi­tukann arubaito
sagashitara mitukat­te to-zenn
zin­sei marut­to kenenn na-shi

yat­tem­i­na!
shinn­ki ni ner­ac­cha­uno­ha atashi no chousenn
se-ra-fuku kigaete­mo atashi
shu­umat­su ha douyo?
chi­ramise nante arik­i­tari!
sei­fuku ha kan­tayo rakuchinn

fuu­soku 3 me-toru dak­i­tu­ite gaman­da gyu
mune­dokkinn koshizukkin I’m Sug­ar sug­ar S W E E T!!

BON-BON MON-MON Day
Let’s get! Uh Uh Ah!
RAN-RAN chop chop kick
Look up! Fu Fu Ho!
Hi! ! Edu­ca­tion!! Love is ABC
unndaka­da- unndaka­da- unya unya
harette horette hiren­nra-

mot­teike!
sai­go ni warac­chau noha atashi no hazu
se-ra-fuku dakara desu ket­suron
getuy­oubi nanoni!
kigen waru­ino dousu­ruyo?
nat­su­fuku ga iin­odesu kya? wa! ii

yap­pari ne
saigo­ni warac­chau noha atashi no hazu
se-ra-fuku dakara desu ket­suronn

aimai 3(sann) senchi sorya puni tte kotokai? wao!
rap­pin­gu ga sei­fuku yoosi furitte kotanai po
gan­bac­cha yac­cha­c­cha
anntokya-ppu & zya-zi de hat­su
ase ase suke­tara Dar­lin’ dar­lin’ A M U S E!!

This one’s for North Car­oli­na! C’mon and raise up
Take your shirt off, and twist is ’round yo head
Spin it like a heli­copter!

One thought on “Best. Lucky Star OP Rendition. Evar.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.